Стругови, фрези и машини за дупчење. Други електрични машини за заварување, машини за заварување со аргон лак, машини за заварување со заштитен гас, машини за сечење на плазма, машини за стрижење, машини за виткање. И некои други опрема за обработка.